Nr 1 – 2017 (71)

Tiitel

Abstracts

Peeter Roosimaa
Johannese evangeeliumi eeskõne ehk proloog

Hedi Vilumaa
Ristitud laste armulaua admissiooni küsimus  kirikuajaloolises perspektiivis

Liina Eek, Toomas Schvak
Eestikeelsete õigeusu vaimulike haridus  ja suhtumine selle vajalikkusesse

Ingmar Kurg
Entweltlichung – paavst Benedictus XVI hingetõmbepaus

Indrek Peedu
Metodoloogia keerukusest ehk millest me räägime,  kui me räägime religiooniuuringute metodoloogiast

Teoloogilised väitekirjad
Habilitatsioon
Doktoritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistri- ja lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd