Nr 2 – 2016 (70)

Tiitel

Abstracts

Andreas Johandi
Marduki ja Jahve soosik: Pärsia kuningas Kyros II  ja tema taevased patroonid Vana Testamendi tekstides  ja Kyrose silindril

Ergo Naab
Ühe ülendamisaklamatsiooni vorm ja sisu apostel Pauluse koolkonna kõrgkristoloogias: perikoobi Ef 1:20–23 eksegeetiline ja religioonilooline analüüs

Liina Eek
Imede mõistmisest eestikeelsete õigeusklike seas

Ege Lepa
Eesti islamikogukonna dünaamika:  senine arengulugu ja praegune olukord

Indrek Peedu
Mille ajalugu on religiooniuuringute ajalugu? – Metodoloogilisi täheldusi

Jaan Lahe
Jumal Mihr(yazd) manihheismis  ja tema seosed jumal Mithraga Iraani usundis

Tarmo Kulmar
Üleloomulikust väest inkade religioonis: huaca või callpa?

Sündmus
Jaan Lahe
Mithras ja nn idamaised kultused – ülevaade 2016. aasta suvel toimunud rahvusvahelisest teaduskonverentsist Itaalias

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad
TÜ usuteaduskonna doktoritöö
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
Usuteaduse Instituudi magistri- ja lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd