Usuteadusline Ajakiri

Tartu Ülikooli raamatukogu on digiteerinud Usuteadusliku Ajakirja eelkäija, Usuteaduslise Ajakirja numbrid. Suurema loetavuse ja lihtsama kättesaadavuse huvides avaldame need numbrid ka siin.
(Vaata sissejuhatuseks ka Riho Altnurme ülevaadet Usuteadusliku Ajakirja esimesest perioodist numbris 1 – 2000: “Usuteaduslik Ajakiri” 1926 – 1940.)

Usuteadusline Ajakiri

I aastakäik. Vihikud 1-4 (1926 – 1927)
Lisavihik 1 (1926). Kas Tallinna doomkirik on kirikuloolises arenemiskäigus olnud piiskopi-kirikuks? O. Sild

II aastakäik. Vihik 1 (1927)
II aastakäik. Vihik 2 (1927)
II aastakäik. Vihik 3 (1928)
II aastakäik. Vihik 4 (1928)

III aastakäik. Nr 1 (1928)
III aastakäik. Nr 2 (1928)
III aastakäik. Nr 3/4 (1929)

IV aastakäik. Nr 1 (1929)
IV aastakäik. Nr 2 (1930)
IV aastakäik. Nr 3/4 (1931/1932)
Lisavihik 3 (1932). Tartu Usuteaduskond Rootsi ajal. E. Tennmann (toim)

V aastakäik. Nr 1 (1933)
V aastakäik. Nr 2 (1933)
V aastakäik. Nr 3 (1933)
V aastakäik. Nr 4 (1933)
Lisavihik 4 (1933). Vändra Tõnn. 1932 a. teadete valgustusel. M.J. Eisen
Lisavihik 5 (1933) Anatoti prohvet. Hugo Masing

VI aastakäik. Nr 1 (1934)
VI aastakäik. Nr 2 (1934)
VI aastakäik. Nr 3 (1934)
VI aastakäik. Nr 4 (1934)

VII aastakäik. Nr 1 (1935)
VII aastakäik. Nr 2 (1935)
VII aastakäik. Nr 3 (1935)
VII aastakäik. Nr 4 (1935)

VIII aastakäik Nr 1 (1936)
VIII aastakäik Nr 2 (1936)
VIII aastakäik Nr 3 (1936)
VIII aastakäik Nr 4 (1936)

IX aastakäik. Nr 1/2 (1937)
IX aastakäik. Nr 3/4 (1937)

X aastakäik. Nr 1 (1938)
X aastakäik. Nr 2 (1938)
X aastakäik. Nr 3/4 (1938)

Usuteaduslik Ajakiri

XI aastakäik. Nr 1 (1939)
XI aastakäik. Nr 2 (1939)
XI aastakäik. Nr 3/4 (1939)

XII aastakäik. Nr 1/2 (1940)