ATS

Eesti AKADEEMILINE TEOLOOGIA SELTS taastati 3. märtsil 1999. aastal, mil 1993. aastal asutatud ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõududest koosnenud Tartu Ülikooli Teoloogia Fond otsustas anda organisatsioonile täiesti uue sisu ja vormi. Esimene üldkoosolek leidis aset 16. novembril 1999. aastal Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 226.

Selts on vähemalt teoloogiamagistri kraadi omavate isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine.

Seltsi praeguseks põhitegevuseks on Usuteadusliku Ajakirja väljaandmine. Seltsi ellu kuulub lahutamatu osana aastakoosolek, kus kasvavat tähtsust omandab teoloogiliste ettekannete pidamine ja nendele järgnevad arutlused. Aastakoosolekud toimuvad kordamööda teoloogiat õpetavates Eesti kõrgkoolides, kuid üleaastati Tartus ja Tallinnas.

Seltsil on oma meililist, mis on siiski kinnine ja mõeldud liikmete sisekasutuseks. Käesoleva kodulehekülje kaudu soovime tuua avalikkuse ette Seltsi tegevuse need aspektid, mis omavad laiemat kõlapinda.

Seltsi juhatus

Seltsi juhatuse praegune koosseis valiti 2021. aasta mais kolmeks aastaks. Juhatusse kuuluvad:

esimees Anne Burghardt
aseesimees Ain Riistan
laekur Meelis Friedenthal
sekretär Anu Põldsam

Seltsi revidendiks valiti Kaido Soom

Seltsi liikmed

Seltsi kuuluvad: Lea Altnurme, Riho Altnurme, Amar Annus, Anne Burghardt, Vallo Ehasalu, Peeter Espak, Meelis Friedenthal, Andres Gross, Eenok Haamer, Helen Haas, Alar Helstein, Arne Hiob, Urmas Hõbepappel, Silja Härm, Toomas Jürgenstein, Ermo Jürma, Roland Karo, Margus Kask, Liina Kilemit, Alar Kilp, Jaan Kivistik, Anne Kull, Tarmo Kulmar, Ingmar Kurg, Mare Kõiva, Marju Kõivupuu, Allan Kährik, Henn Käärik, Alar Laats, Jaan Lahe, Tõnu Lehtsaar, Raigo Liiman, Kalmer Marimaa, Ergo Naab, Jaanus Noormägi, Tõnis Nõmmik, Urmas Nõmmik, Kaupo Padar, Indrek Peedu, Indrek Pekko, Gustav Peeter Piir, Toivo Pilli, Thomas-Andreas Põder, Anu Põldsam, Tiit Pädam, Kalle Rebane, Atko Remmel, Meego Remmel, Ain Riistan, Heigo Ritsbek, Priit Rohtmets, Peeter Roosimaa, Ove Sander, Vladimir Sazonov, Andres Saumets, Kaido Soom, Andrei Sõtšov, Elo Süld, Meeli Tankler, Üllas Tankler, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Tauri Tölpt, Aira Võsa, Tiina Vähi.

Seltsi auliikmed

Kalle Kasemaa, Toomas Paul