Videod

Usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäeva seminar „Teoloogiaharidusest Tartu ülikoolis – Schleiermacherist religiooniuuringuteni”. 28.10.2016. Ettekanded ja paneeldiskussioon.

Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Eesti Piibliseltsi piiblitõlke seminar 31.10.2015. Ettekanded: Urmas Nõmmik ja Ain Riistan, Mihhail Lotman, Kristiina Ross.

Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Eesti Piibliseltsi piiblitõlke seminar 31.10.2015. Paneeldiskussioon.

Konverents Eesti teoloogilisest mõtlemisest, paneeldiskussioon ”Teoloogia võimalused eesti kultuuri ja eestlaste enesemääratluse mõjutamisel” 16.04.2005

Paneeldiskussioon “Elmar Salumaa pärand tänases Eesti teoloogias” 09.05.2008

Videoloenguid Eesti kirikuloost (Tartu Ülikool, sügis 2013):

Eesti kirikulugu – eestlaste kristianiseerimine – Anti Selart

Eesti kirikulugu – eestlaste varased uskumused – Tõnno Jonuks

Eesti kirikulugu – kirik keskaegses vaimuelus – Tiina Kala

Eesti kirikulugu – kirik Vana-Liivimaa sisepoliitikas  – Anti Selart

Eesti kirikulugu – luterlik kirik Rootsi ajal – Piret Lotman

Eesti kirikulugu – Reformatsioon Vana-Liivimaal – Juhan Kreem

Eesti kirikulugu – eestikeelne piiblitõlge – Kristiina Ross

Eesti kirikulugu – pietism ja vennastekoguduse liikumine – Mati Laur

Eesti kirikulugu – luterlik kirik 19. sajandi Eesti- ja Liivimaal – Urmas Petti

Eesti kirikulugu – kirikuvahetusliikumine ja äratusliikumised 19. sajandil – Toomas Schvak ja Toivo Pilli

Eesti kirikulugu – Ateism ja religiooni mitmekesisus 20. sajandil – Lea Altnurme ja Atko Remmel

Eesti kirikulugu – luterlus 20. sajandil – Priit Rohtmets ja Riho Altnurme

Eesti kirikulugu – rooma-katoliiklus ja vabakirikud 20. sajandil – Toomas Abiline, Toivo Pilli

Eesti kirikulugu – õigeusk 20. sajandil  – Toomas Schvak, Andrei Sõtšov