Viited

Akadeemilised sõsarorganisatsioonid

Teoloogiakõrgkoolid Eestis

Religioonid ja religiooniuuringud

Piiblid ja piibliuuringud

  • Piibel.net – Eesti Piibliseltsi piibliväljaanded (P1997 ja P1968)
  • Jehoova tunnistajate “Uue maailma tõlge”
  • Münsteri Ülikooli Tekstikriitika Instituudi Uue Testamendi käsikirjade tekstikriitiline andmebaas (prototüüp)
  • Bibelwissenschaft.de Saksa Piibliseltsi teaduslik piibliportaal, mis sisaldab piiblitekste algkeeltes, ladina keeles, saksa ja inglise keele erinevaid tõlkeid, ulatuslikku ja heal tasemel leksikoni WiBiLex, samuti heal tasemel teaduslikku religioonipedagoogilist leksikoni WiReLex, piiblikommentaari ja muud kasulikku
  • Old Testament Gateway esitab kegesti käsitletavalt suure hulga akadeemilist Vana Testamendi uuringutega seonduvat matejali
  • The New Testament Gateway esitab kergesti käsitletavalt suure hulga akadeemilist Uue Testamendi uuringutega seonduvat matejali, muuhulgas ka viiteid mitmetele Uue Testamendi kreekakeelsetele väljaannetele ja paljudele tõlgetele
  • The Context Group: piibliuuringute sotsiaal-teadusliku analüüsiga tegeleva Kontekst-Grupi kodulehekülg. Viidete osas on esitatud arvukalt antiikaega puudutavaid materjale

Teoloogia

Vabavarana kättesaadavad vanemad sõnaraamatud ja entsüklopeediad