Teadustööd

Valik seltsi liikmete teadustöid:

Doktoritööde täistekstid

Haas, HelenAlevis in contemporary Izmir: imaginaries, beliefs and practices regarding Hacı Bektaş Veli / [supervisors: Catharina Raudvere, Elo Süld]; Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, University of Tartu. Tartu: University of Tartu Press, 2023

Härm, Silja, Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel / [juhendaja: Olga Schihalejev]; Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, usuteaduskond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021

Peedu, Indrek, Positioning the Scholar: Issues of Epistemology and Methodology in the Evolutionary Study of Religion / [juhendaja: Roland Karo]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, c2019

Lepajõe, Marju (1962-2019), Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti ja Liivimaal / [juhendaja: Anne Kull]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2018

Naab, Ergo, Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus / [juhendajad: Jaan Lahe; Randar Tasmuth]: Tallinna Ülikool. Tallinn 2017

Süld, Elo, Muhammad, der Gesandte Gottes, und Paulus, der Gesandte Christi. Ein Vergleich der Berufungs- und offenbarungsgeschichtlichen Vorstellungen mit Bezug auf die islamische sowie die biblische Tradition / [juhendajad: Stefan Schreiner, Peeter Roosimaa]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2014

Kilp, Alar, Church authority in society, culture and politics after communism / [juhendaja: Rein Taagepera]; Institute of Government and Politics, Faculty of Social Sciences and Education, University of Tartu. Tartu : Tartu University Press, c2012

Rohtmets, Priit,  Teoloogilised voolud Eesti evangeeliumi Luteri usu kirikus aastatel 1917–1934 / [juhendaja: Riho Altnurme]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2012

Põldsam,  Anu,  Lazar Gulkowitsch – eine vergessene Stimme der Wissenschaft des Judentums : seine Tätigkeit, sein Werk und seine Wirkung im zeitgeschichtlichen Kontext / [juhendaja: Kalle Kasemaa]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011

Remmel, Atko, Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957–1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus [juhendaja: Riho Altnurme]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011

Ringvee, Ringo, Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008 / [juhendajad: Tarmo Kulmar, Riho Altnurme]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011

Riistan, Ain, Ajalooline Jeesus : teaduse probleem religiooni kontekstis / [juhendajad: Anne Kull, Peeter Torop]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011

Espak, Peeter, The god Enki in Sumerian royal ideology and mythology / [juhendajad: Thomas Richard Kämmerer, Tarmo Kulmar]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu University Press, c2010

Kurg, Ingmar, Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus / [juhendajad: Alar Laats, Urmas Petti] ; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2010

Karo, Roland, Eros & mysticism : are mystical states of consciousness evolutionary byproducts of sexual response? / [juhendaja: Anne Kull]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu University Press, c2009

Friendenthal, Meelis, Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo / [juhendaja: Urmas Petti]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008

Sõtšov, Andrei, Eesti Õigeusu piiskopkond nõukogude religioonipoliitika mõjuväljas 1954-1964 / [juhendaja: Riho Altnurme]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2008

Soom, Kaido, Täiskasvanute leeritöö Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle arengustrateegia koostamine / [juhendaja: Tõnu Lehtsaar]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2007

Võsa, Aira, Johann Georg Gichtel – teosoofilise idee kandja varauusaegses Euroopas / [juhendaja: Urmas Petti]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2006

Altnurme, Lea, Kristlusest oma usuni : uurimus muutustest eestlaste religioossuses 20. sajandi II poolel [juhendaja: Tarmo Kulmar]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2005

Nõmmik, Tõnis, Vaimulikud kaitsejõududes : Eesti kaitseväe kaplaniteenistus ja selle eellugu [juhendaja: Tarmo Kulmar]; Kaitseväe Ühendatud ÕppeasutusedTartu : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2005

Pilli, Einike, Terviklik elukestva õppe kontseptsioon Eesti protestantlike koguduste kontekstis / [juhendaja: Tõnu Lehtsaar]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2005.

Sander, Ove, Jutlus kui argumentatiivne diskursus: informaal-loogiline aspekt: analüütiline ülevaade / [juhendaja: Mart Raukas]; Tallinna Ülikool, filosoofia osakond, sotsiaalteaduskond. Tallinn: TLÜ Kirjastus, c2005

Roosimaa, Peeter, Uue Testamendi eestikeelsetest tõlgetest ja tõlkimist toetavast eksegeesist /[juhendajad: Toomas Paul, Anne Kull]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2004.

Hiob, Arne, Uku Masingu religioonifilosoofia põhijooned / [juhendaja: Alar Laats]. Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2000.

Magistritööde täistekstid (teadusmagister)

Pappel, Urmas, Usuvabadus Hiina kultuuriruumis: riik ja usulised organisatsioonid : magistritöö / [juhendajad: Tarmo Kulmar, Linnart Mäll]; Tartu Ülikool, usuteaduskond, võrdleva usuteaduse õppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2008. (Tiitellehele ja sisukorrale on eraldi viit siin)

Rohtmets, Priit, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940 / [juhendaja: Riho Altnurme]; Tartu Ülikool, usuteaduskond, kirikuloo õppetool. Tartu : Tartu Ülikool, 2006.

Süld, Elo, Pauluse antropoloogia: loomise katkemine ja täitumine  / [juhendaja: Peeter Roosimaa]; Tartu Ülikool, usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikool, 2006.

Karo, Roland, Neuroteoloogia: Newberg-d’Aquili hüpotees teoloogi vaatevinklist : magistritöö / [ juhendaja: Anne Kull]; Tartu Ülikooli usuteaduskond. Tartu : Tartu Ülikool, 2005.

Lahe, Jaan,  Die Berührungspunkte zwischen Gnosis und Judentum und ihre Widerspiegelungen in den authentischen Briefen des Paulus : Magisterarbeit / [Studienleiter: Randar Tasmuth]; Universität Tartu, Theologische Fakultät, Lehrstuhl für neutestamentliche Wissenschaft und Griechisch. Tartu : Tartu Ülikool, 2004.

Kilp, Alar Religion enters politics: the process of politicization of religious issues in four post-communist countries / [Advisor: Evald Mikkel]; Tartu 2002.

Märkus: enamus ülalolevaid töid on lingitud TÜ raamatukogu kodulekeküljelt, kus on ülal ka teisi teoloogia alaseid väitekirju. [Vaatamiseks kliki siin]

Üliõpilastööd:

Siinkohal pakume lugemiseks paremaid ja huvipakkuvamaid üliõpilastöid. Kõik avaldatud tööd on toimetuse poolt läbi vaadatud ja heaks kiidetud.

Kristel Neitsov. Oh Jeesus, sinu valu.