Nr 1 – 2014 (66)

Tiitel

Abstracts

Peeter Roosimaa
Sünoptiliste evangeeliumide kirjutamise aeg

Randar Tasmuth
Inimese varjatud mina: unustatud seesmise inimese aspekt Paulusel

Madis Maasing
Miks ebaõnnestus Riia peapiiskopi Wilhelmi 1540. aastatel ettevõetud reformatsioonikatse?

Roland Karo
Ekstaas ja epilepsia. Seksist spirituaalsuseni – patoloogia pingeväljas

Marju Kõivupuu, Aliis Kiiker
Traditsiooni konstrueerimine – tuhastusmatus Eestis

Jaan Lahe
Hellenistliku valitsejakultuse seosed Muinas-Egiptuse kuningakultuse ja kuningaideoloogiaga

Sündmus
Jaan Lahe, Ergo Naab, Urmas Nõmmik, Randar Tasmuth
Grandi ETF8665 religiooniajaloole pühendatud konverents EELK Usuteaduse Instituudis

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad
TÜ usuteaduskonna doktoritöö
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistri- ja lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd