Nr 2 – 2013 (65)

Tiitel

Abstracts

Jonas Jakobson
Refleksioon kui vahend ja lahendus Jeesus Siiraki Tarkuseraamatus

Jaan Lahe, Siim Haltsonen
Maarja evangeelium

Urmas Petti
Rhetor, Poeta et Theologus: jutlustamisest Lutheri ja tema invocavit’i-jutluste näitel

Toivo Pilli
Adam Podin ja pan-evangeelne vaimulaad

Atko Remmel
Marksistlikust ateismist massilise ebausuni. Mõningaid tähelepanekuid rahvapärase ateismi kohta XXI sajandi alguse Eestis

Erki Lind
Keha religioonis: inimkeha transformatsioon kui religioosne eesmärk

Arvustus
Toomas Schvak
Pilguheit kiriku minevikku

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad
TÜ usuteaduskonna doktoritöö
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd 143
EELK Usuteaduse Instituudi magistri- ja lõputööd 144
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd 144
Tartu Teoloogia Akadeemia lõputööd 145
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd 146