Nr 1 – 2012 (63)

Tiitel

Abstracts

Peeter Roosimaa
Kellena tahab Markus Jeesust esitleda?

Randar Tasmuth
Pauluse inimesepildi lähtekohad ja kontaktpunktid

Riho Saard
Katoliiklik vagadusvool 1970. ja 1980. aastate Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus

Silja Härm
Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks

Jaan Lahe
Rudolf Bultmann religiooniloolasena

Elo Süld
Ettekujutusi islami paradiisist ja paradiisineitsitest ning nende seos džihaadi ja märterlusega

Heinrich Assel
Pikk tee Läände. Poliitiline teoloogia saksa luterluses aastatel 1945-1968

Riho Saard
Arvustus – Käsiraamat kirikuajaloo allikatest

Aira Võsa
Sündmus – Akadeemilise Teoloogia Seltsi üldkoosolek

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad
TÜ usuteaduskonna doktoritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistri-, bakalaureuse- ja lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
Tartu Teoloogia Akadeemia lõputööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd