Nr 2 – 2010 (61)

Tiitel

Abstracts

Randar Tasmuth
Inimesepildi kujunemise aspekte Paulusel

Thomas-Andreas Põder
Euharistia ja jumalateenistus. Jumalateenistuse teoloogia põhijooned luterlikus perspektiivis

Henn Käärik
Johan Calvin ja syllogismus practicus

Kaarina Rein
Teoloogiatudengite meditsiiniteemalised oratsioonid Tartu Academia Gustaviana’s

Toivo Pilli
Hillar Palias – ohvitseri auastmes pastor

Peeter Espak
Üks Uku Masingu varajane teooria numinoossest

Vladimir Sazonov
Mõningad märkused neetud Akkadi kuninga karistamise legendide kohta

Erki Lind
Hindu fundamentalism: natsionalism ja religioon Indias

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad 2010. a
TÜ usuteaduskonna doktoritööd ja teadusmagistritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistritööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
Tartu Teoloogia Akadeemia lõputööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd