Nr 2 – 2009 (59)

Tiitel

Abstracts

Aira Võsa
Julie Hausmann – lauluteksti „Oh võta mind, mu Jumal” (KLPL 344) autor

Tõnu Lehtsaar
Usulisest fundamentalismist religioonipsühholoogi pilguga

Maire Ivanova, Tõnu Lehtsaar
Hingehoid Eesti vaimulike pilgu läbi

Peeter Espak
Sumeri kuningate nimekirja dateerimisest

Liina Ootsing-Lüecke
Saatuste tahvel ja taevakirjad

Jaan Lahe
Kui gnostiline on Tooma evangeelium?

Elo Süld
Koraaniuuringud XX ja XXI sajandil – märkused Koraani tekkeloo kohta lääne ja ida islamiteaduses

Raamatuarvustused
Riho Saard
Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert
Tiit Pädam
Mässav ingel. Uitmõtteid usk(u)matult uskliku Toomaga
Sündmus
Henn Käärik
500 aastat Johan Calvini sünnist

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad 2009. a
Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktoritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistri- ja bakalaureusetööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
Tartu Teoloogia Akadeemia magistri- ja lõputööd
Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd

Tekstis seletamata lühendid