Nr 1 – 2008 (57)

Tiitel

Abstracts

Urmas Nõmmik
Pentateuhi ajaloolis-kriitilise uurimise seisust

Peeter Roosimaa     
Jeesuse tegevuse kronoloogiast

Maris Laanpere
Visionääride võim ehk mõningaid aspekte naismüstika teemal XIII–XIV sajandi kontekstis

Ingmar Kurg
Evangelisatsioon kui kommunikatsioon: religioonisotsioloogiline vaatlus krusaadi Pro Christ näitel

Vladimir Sazonov    
Kuningas Šulgi laul: mõned märkused Uus-Sumeri kuninga Šulgi (2093–2046) kuningavõimu ideoloogia kohta

Tarmo Kulmar     
Inimkeha religioossest kohtlemisest muistse Peruu Paracase ja Nazca kultuurides

Nancey Murphy     
Miks teadus vajab teoloogiat?

Raamatuarvustus
Jaan Lahe
Eesti kristliku mõtteloo algus

Teateid ja sündmusi
Thomas-Andreas Põder
Teaduskonverents ühest epohhist Eesti teoloogia ajaloos: „Elmar Salumaa 100” Tartu Ülikoolis ja EELK Usuteaduse Instituudis 09.–10.05.2008
Tarmo Kulmar
Diplom üliõpilastööde konkursilt

Teoloogiliste kõrgkoolide lõpetajad 2008. a
TÜ Usuteaduskonna doktori- ja teadusmagistritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
Tartu Teoloogia Akadeemia diplomitööd
TÜ Usuteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe lõputööd

Tekstis seletamata lühendid
Parandused ja täiendused