Nr 1 – 2006 (55)

Tiitel

Abstracts

Urmas Nõmmik
Iiobi kolme sõbra kõned – kas rahvusvaheline dialoog?

Peeter Roosimaa
Evangeeliumi tähendus algkristlaste juures

Peeter Roosimaa
Markuse evangeeliumi kirjanduslikust eripärast

Jaan Lahe
Kybele ja Attise kultus

Tiina Vähi
Libahundikujutelamde teoloogilis-demonoloogilised tõlgendused

Martin Tamcke
Šahhi ja kaliifi varjus: elu kristlasena ida pool Kreeka-Rooma maailma

Raamatuarvustus
Jaan Lahe

Erapoolik erapooletu kirikulugu
Riho Saard
Vastus teoloogiamagister Jaan Lahele

Väitekirjade kaitsmised
Aastatel 2005-2006 TÜ usuteaduskonnas kaitstud doktori- ja magistriväitekirjad
Aastatel 2001-2006 TÜ usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetööd ja õpetajakoolituse lõputööd

Teateid ja sündmusi
Ain Riistan
Akadeemilise Teoloogia Seltsi kaheksas üldkoosolek
Tarmo Kulmar
Teoloogide ja orientalistide ühissümpoosion TÜ usuteaduskonnas

Tekstis seletamata lühendid