image

Eesti AKADEEMILINE TEOLOOGIA SELTS taastati 3. märtsil 1999. aastal, mil 1993. aastal asutatud ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõududest koosnenud Tartu Ülikooli Teoloogia Fond otsustas anda organisatsioonile täiesti uue sisu ja vormi. Esimene üldkoosolek leidis aset 16. novembril 1999. aastal Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 226.

Selts on vähemalt teoloogiamagistri kraadi omavate isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine.

Seltsi praeguseks põhitegevuseks on Usuteadusliku Ajakirja väljaandmine. Seltsi ellu kuulub lahutamatu osana aastakoosolek, kus kasvavat tähtsust omandab teoloogiliste ettekannete pidamine ja nendele järgnevad arutlused. Aastakoosolekud toimuvad kordamööda teoloogiat õpetavates Eesti kõrgkoolides, kuid üleaastati Tartus ja Tallinnas.

Seltsil on oma meililist, mis on siiski kinnine ja mõeldud liikmete sisekasutuseks. Käesoleva kodulehekülje kaudu soovime tuua avalikkuse ette Seltsi tegevuse need aspektid, mis omavad laiemat kõlapinda.

site stats