Nr 3 – 2022 (83)

Tiitel

Veikko Varik
Ühe varauusaegse hauatähise retoorika: kriitika, korrektiivid ja uued hüpoteesid

Merili Metsvahi
Pühajõe mäss 17. sajandil ja selle taga olevad uskumused

Ago Lilleorg
Koguduse kasvu missioloogilised mudelid

Nele Dresen
Diskursusanalüüsi rakendamine religiooniuuringutes: muinsuskaitseklubi Tõlet ajakirjade näide

Teoloogilised väitekirjad
Doktoritööd
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari diplomitööd
EELK Usuteaduse Instituudi magistri- ja lõputööd
EMK Teoloogilise Seminari diplomitööd
TÜ usuteaduskonna magistri- ja bakalaureusetööd