Nr 2 – 2022 (82)

Erinumber „COVID-19 pandeemia ja selle mõtestamine: usukogukondade vastused traumadele ja epideemiatele minevikus ja tänapäeval“

Special issue „Making Sense of the COVID-19: Faith Community Responses to Traumas and Epidemics Past and Present“

Tiitel

Anne Kull, Külli Tõniste
Saateks

Meeli Tankler, Laur Lilleoja
Eesti kristlaskonna koroonapandeemiat puudutavad arusaamad ja nende seos isiklike ja kogukondlike veendumustega

Marko Uibu
Konspirituaalsus koroonakriisis

Indrek Linnuste, Age Kristel Kartau
Haiglate ja hoolekandeasutuste hingehoidliku töö uutest väljakutsetest COVID-19 pandeemia raames

Douglas Robb Childress
Early Christian Beliefs and Responses to Epidemics

Anu Põldsam
Kuidas tõlkida kannatust ehk Nutulaulude raamatu tõlkimisest uuemate teaduslike lähenemiste taustal

Kelvin G. Friebel
Reading the Lament Psalms of Sickness during the Coronavirus Pandemic