Nr 1 – 2021 (79)

Erinumber „Vabakiriklik identiteet ja kogudused ühiskonnas“

Tiitel

Mikael Raihhelgauz
Saateks

Toivo Pilli
„Ülevalt anti märku“. Jutlustaja Ilse Katvel

Tõnu Lehtsaar, Tea Ausin
Mis on religioonipsühholoogia?

Johanna Rosenvald, Karl Pajusalu, Toivo Pilli
Kogudus ja kogukond: lingvistilised, teoloogilised ja sotsioloogilised seosed

Jakob Remmel, Meego Remmel
Koroonakriisi eelse ja järgse (vaba)kogudusliku elu arengukohtadest Eestis

Helle Liht
Looduse sakramentaalsest tähendusest

Nigel Wright
Kirikud ja ühiskondlik kord: baptistlik vaatenurk

Anthony Peck
Usuvabadus kõigile: baptismi and ja vastutus

Vestlusring
Merilin Kiviorg, Helle Liht, Paul Teesalu, Urmas Viilma. Vestlusringi juht Meego Remmel
Usuvabaduse arengukohad koroonapandeemia kriisiaegadel