Akadeemilise Teoloogia Seltsi 2018. aasta üldkoosolekul 23. märtsil peab avaliku ettekande Ergo Naab

Akadeemilise Teoloogia Seltsi seltsi 2018. aasta üldkoosolek toimub 23. märtsil kell 15.15 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, peahoone ruumis 307. Koosolek algab avaliku ettekandega Ergo Naabilt teemal “Pauliinliku sotsiaalkriitika võimalused: ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentsus”.

Ettekande lühikokkuvõte:

Ühiskondi diakrooniliselt läbiv universaalne kultuurilise tähendusloome laiem algpõhjus tuleneb enamasti sotsiaalpoliitilistest pingetest. Säärasele eeldusele toetudes uurin võimalust, et Corpus Paulinum’is toimub varjatud poleemika keisrikultusega. Nii Pauluse autentsetes kui ka  deuteropauluslikes kirjades pole kordagi otseselt nimetatud impeeriumit ega imperaatorit. Neis ei tehta süstemaatilist ja revolutsioonilist võimukriitikat. Ometi esitatakse seal ülendamismotiiv Kristusest kui pantokraatorist, mis kaasab mõisteid ja kontseptsioone valitsejakultuslikust maailmapildist. Asetades algkristliku ülendamismotiivi Rooma varajase printsipiaadi sotsiaalpoliitilisse konteksti, võib märgata, kuidas Pauluse koolkonna poolt kasutatud kujundid ja mõisteid kontrasteeruvad impeeriumi ideoloogiaga, tähistades peegelpildis inimlike valitsusambitsioonide ja väärtuste ümberhindamist.

Ergo Naab (1971), PhD, on Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi teadur, Eesti Piibliseltsi piiblitõlkeprojekti koordinaator, ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja EELK Rakvere Kolmainu koguduse liige. Tema uurimistöö põhisuunaks on Uue Testamendi sotsiaal-ajaloolised uuringud, keskendudes eriliselt Corpus Paulinum’ile.

Ettekandele järgneb seltsi kinnine koosolek.

Comments are closed.