Akadeemilise Teoloogia Seltsi 2017. aasta üldkoosolekul 7. aprillil peab avaliku ettekande Thomas-Andreas Põder.

Akadeemilise Teoloogia Seltsi 2017. aasta üldkoosolekul toimub 7. aprillil kell 15.15 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudi ruumes (2. korrusel). Koosolekul algab avaliku ettekandega Thomas Andreas Põderilt teemal “Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika”.

Ettekande aluseks on raamatuks töödeldud doktoriväitekiri (T.-A. Põder, Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen, Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 156, toim. Christine Axt-Piscalar, Christiane Tietz, Göttingen; Bristol, CT, U.S.A.: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, 509 lk.). Kirjastuse kodulehel tutvustatakse teost järgnevalt: „Baltisaksa teoloogi ja sotsiaaleetiku Alexander von Oettingeni (1827-1905) pärandi esimene tervikinterpretatsioon esitleb seda ristiteoloogia ja sotsiaaleetika süstemaatilise esmakujuna. Von Oettingeni pärandis langeb kokku nii ristiteoloogia fundamentaalteoloogilise mõistmise algus kui empiiriliselt vastutatud sotsiaaleetika algus valgustusjärgsel ajastul. Esmakordselt uusaegse teoloogia kontekstis omandab väljend „ristiteoloogia“ teoloogias otsustava juhtmõiste rolli ning leiab väljenduse põhjalikus dogmaatilises tervikkäsitluses. Ühtlasi võetakse mõiste „sotsiaaleetika“ esmakordselt kasutusele teoloogilises diskursuses – seda intensiivses suhtluses kujunevate sotsiaalteadustega. Thomas-Andreas Põder uurib neid põhiorientiire, mille omavaheline suhe saab nähtavaks solidaarse tolerantsusena. Terminitel „tolerantsus“ ja „solidaarsus“ on oluline roll von Oettingeni teoloogias, mis on eriliselt tundlik religioosselt ja ideoloogiliselt pluraalse olukorras suhtes.“

Ettekandele järgneb seltsi kinnine koosolek.

Teate koostas Urmas Nõmmik

Comments are closed.