22. aprillil 2024 toimunud ATS üldkoosolekul valiti seltsile uus juhatus.

22.aprillil 2024 toimus Tartu ülikoolis usuteaduskonna ruumides Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek. Akadeemilise ettekande pidas usuteaduskonna patristika kaasprofessor Tarmo Toom teemal „Piibli tõlgendamise algusaegadest: Mida kujutab endast patristiline hermeneutika?“ Sellele järgnenud koosolekul tutvustati seltsi liikmetele Usuteadusliku Ajakirja uut veebiplatvormi ja arutleti ajakirja väljaandmisega seotud küsimuste üle. Koosolekul valiti ka seltsile uus juhatus koosseisus Urmas Nõmmik (esimees), Anu Põldsam (aseesimees), Igor Ahmedov (sekretär) ja Kaido Soom (laekur), Seltsi revidendiks valiti Meelis Friedenthal.